సీనియర్లు జీతాలు తగ్గించుకుంటే యువతకు ఉపాధి భద్రత!

సీనియర్లు జీతాలు తగ్గించుకుంటే యువతకు ఉపాధి భద్రత! ముంబయి, జూన్‌ 2: ఐటి కంపెనీలు ఉపాధి కల్పనలో ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించాలంటే సీనియర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు తమ జీతాల్లో

Read more