డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా నందన్‌ నీలేకని

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో పేమెంట్స్‌ డిజిటైజేషన్‌ అంచనా కోసం ఆర్బిఐ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమిటీకి ఇన్ఫోసిస్‌ కోఫౌండర్‌ నందన్‌ నీలేకనిని ఛైర్మన్‌గా నియమించారు. ఈ కమిటీలో మొత్తం

Read more