కొత్త పరిశ్రమల విస్తరణ

ప్రజావాక్కు కొత్త పరిశ్రమల విస్తరణ: – సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన పరిశ్రమల అవగాహన సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో నలభైవేల కోట్ల మేరకు అవగాహన ఒప్పందాలు

Read more

పారిశ్రామికవాడలో సమస్యలు:

ప్రజావాక్కు పారిశ్రామికవాడలో సమస్యలు: సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లక్ష్యంతో విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన ఇండస్ట్రీయిల్‌ ఎస్టేట్‌లో పలు సమస్యలు తిష్టవేసాయి. మెరు గైన మౌలిక సదుపాయాలు

Read more