420కి చేరిన ఇండోనేషియా మృతులసంఖ్య

ఇండోనేషియా: భూకంపం కారణంగా సంభవించిన సునామీ అత్యంత విషాదాన్ని నింపంది. ఇండోనేషియాలో సునామీ ధాటికి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 420కు చేరుకుంది. ఈఘటనలో 600 మందికి

Read more