దక్షిణాసియా మైత్రిలో భారత్‌ కీలకపాత్ర

దక్షిణాసియా మైత్రిలో భారత్‌ కీలకపాత్ర టెలికమ్యూనికేషన్‌, టెలిమెడిసిన్‌, విద్య, విపత్తు నివా రణ నిర్వహణ తదితర రంగాల్లో దక్ష్షిణాసియా దేశాల మధ్య (పాక్‌ మినహాయించి) మైత్రిని పెంపొందించడానికి

Read more