చెక్కు చెదరని భారత్‌-రష్యా మైత్రి

చెక్కు చెదరని భారత్‌-రష్యా మైత్రి భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ పరంగా రాజకీయ దౌత్యం రాజకీయ ఆర్థిక సంబంధాలు వేగంగా పుంజుకుంటున్నాయి.1990లో వచ్చిన సంస్కరణ లతోను, అమెరికా మద్దతుతోను ఆర్థికంగా

Read more