శాంతి సామరస్యాలకు ప్రతీక ఇండోపసిఫిక్‌ ప్రాంతం

ఆసియాన్‌ సదస్సులో ప్రధానిమోడీ సింగపూర్‌: ఇండోపసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో భారత్‌ నిరంతరం శాంతియుత సామరస్య వాతావరణాన్నే కోరుతున్నదని ప్రధాని నరేంద్రమోడ ఈపేర్కొన్నారు. సముద్రజలాలపై పరస్పర సహఖారం, ప్రాంతీయ సమగ్ర

Read more