ఇండో-ఇజ్రాయెల్‌ పర్యాటకరంగంలో 13% వృద్ధి

ఇండో-ఇజ్రాయెల్‌ పర్యాటకరంగంలో 13% వృద్ధి హైదరాబాద్‌: ఇజ్రాయెల్‌ పర్యాటకరంగం వార్షికవృద్ధి గణనీయంగా పెరిగిందని, ఇజ్రాయెల్‌ను సంద ర్శిస్తున్న భారతీయ పర్యాటకుల సంఖ్య 13శాతం వృద్ధి చెందినట్లు ఇజ్రాయెల్‌పర్యాటకశాఖ

Read more