ఇజ్రాయెల్‌తో పెరుగుతున్న వాణిజ్య బంధం!

ఇజ్రాయెల్‌తో పెరుగుతున్న వాణిజ్య బంధం! భారత్‌ ఇజ్రాయిల్‌ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను నరేంద్రమోడీ పర్యటన తీసుకెళ్లిందనే చెప్పాలి. ఇజాయెల్‌ను ఆయుధ సంపత్తిని ఎక్కువ కొనుగోలుచేస్తున్న భారత్‌కు ఆ

Read more