మలబద్ధకానికి కారణం ఆహార అలవాట్లే

మలబద్ధకానికి కారణం ఆహార అలవాట్లే ప్రస్తుతం అనేకమందిని వేధిస్తున్న సమస్య మలబద్ధకం. దీనికి మారిన జీవన విధానం, సమ యానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి

Read more