క్లాట్‌..తోనే లాయర్‌ కల సాకారం

 కామన్‌ లా అడ్మిషన్‌ టెస్ట్‌(క్లాట్‌) జాతీయస్థాయిలో.. నీట్‌, జెఇఇ తర్వాత ఎక్కువ మంది హాజరవుతున్న ప్రవేశ పరీక్ష క్లాట్‌లో ప్రతిభ చూపితే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్‌

Read more