యంగ్‌ ఇండియా కే బోల్‌ను ప్రారంభించిన కాంగ్రెస్‌

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ యంగ్‌ ఇండియా కే బోల్‌ అనే ప్రచార యాప్‌ను ప్రారంభించింది. ఇండియన్‌ యూత్‌ కాంగ్రెస్‌కు సంబంధించిన నాయకులు దీనిని ప్రారంభించారు. ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్‌

Read more