సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో హైఅలర్ట్‌

సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో హైఅలర్ట్‌ న్యూఢిల్లీ: సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో కేంద్రం హైఅలర్ట్‌ ప్రకటించింది.. అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకు 10 కి.మీ లోపు ఉన్న గ్రామాలన్నింటినీ ఖాళీ చేయించాలని ఆదేశించింది.. సరిహద్దుల

Read more