పోస్ట‌ల్ శాఖ‌లో ఉద్యోగాలు

భారత తపాలా శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పరిధిలో 1126 గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకోసం గతంలో విడుదల చేసిన ప్రకటనను రద్దు చేసింది. మరిన్ని ఉద్యోగాలు జతచేసి

Read more