భారతీయ ఉద్యోగులకు బ్రిటన్‌లో వీసా ఆంక్షలు!

భారతీయ ఉద్యోగులకు బ్రిటన్‌లో వీసా ఆంక్షలు! లండన్‌ భారతీయ ఉద్యోగులకుబ్రిటన్‌ప్రభుత్వం వీసా ఆంక్షలు మరింత కఠినతరంచేస్తోంది. వలసవిధానాన్ని ప్రక్షాళన చేసే క్రమంలో భాగంగా భారతీయ ఉద్యోగులకే ఎక్కువ

Read more