భారత చరిత్రలో ప్రజల స్వచ్ఛంద కర్ఫ్యూ

ఇళ్లకే పరిమితం New Delhi: భారత దేశ చరిత్రలో తొలి సారిగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కర్ఫ్యూ పాటిస్తున్నారు. కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కొనేందుకు దేశ ప్రధాని పిలుపు మేరకు

Read more