పాకిస్థాన్‌ నుండి 100 మంది భారత జాలర్లు విడుదల

గుజరాత్‌: పాకిస్థాన్‌ నుండి 100 మంది భారత జాలర్లు ఏప్రిల్‌ 8న విడుదలై గరువారం రాత్రి వడోదర చేరుకున్నారు. అయితే 7 నెలల క్రితం.. వడోదరకు చెందిన

Read more