ఆర్ధికవృద్ధిలో బ్రిటన్‌ను అధిగమిస్తున్న భారత్‌

2019లో 7.6% వృద్ధి అంచనా న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్ధికవ్యవస్థ ఉన్న దేశంగా భారత్‌ త్వరలోనే బ్రిటన్‌ను అధిగమిస్తుందని అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇప్పటికే అంచనావేసాయి. 2019 ఆర్ధికసంవత్సరంలో

Read more