పప్పుదినుసుల కొరతపై బ్రిక్స్‌దేశాల సహకారం

పప్పుదినుసుల కొరతపై బ్రిక్స్‌దేశాల సహకారం న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబరు 23: భారత్‌లో పప్పుదినుసుల కొరతను అధిగమించేందుకు బ్రిక్స్‌దేశాల నుంచి సహకారం కోరుతోంది. దేశీయంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ ను తట్టుకునేందుకు

Read more