భారత్‌-ఖతార్‌ మధ్య నాలుగు కీలక ఒప్పందాలు

భారత్‌-ఖతార్‌ మధ్య నాలుగు కీలక ఒప్పందాలు న్యూఢిల్లీ, డిసెంబరు 3: భారత్‌ ఖతార్‌ దేశాలు వీసా, పెట్టుబడులు, సైబర్‌స్పేస్‌ రంగాల్లో నాలుగు ఒప్పందాలు చేసుకు న్నాయి. ప్రధాని

Read more