భారత్‌, భూటన్‌లకు సహకరిస్తాం: జపాన్‌

ఢిల్లీ: భారత్‌లాగే జపాన్‌కి కూడా చైనాతో సరిహద్దు వివాదాలున్నాయి. ఈ క్రమంలో డోక్లామ్‌ సరిహద్దు వివాదం నేపథ్యంలో భారత్‌, భూటన్‌లకు సహకరించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు భారత్‌లో

Read more