టోకూధరల సూచీ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదల

న్యూఢిల్లీ : టోకుధరలసూచీ ఆధారితద్రవ్యోల్బణం ఫిబ్రవరినెలలో గణనీయంగాపెరుగుదలనమోదుచేసింది. వార్షికపద్దతిలోచూస్తే ఫిబ్రవరి ద్రవ్యోల్బణం 2.93శాతంగా ఉందని కేంద్రం వెల్లడించింది. గత ఏడాది ఫిబ్రవరినెలలో 2.74శాతం ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం ఈసారి

Read more