తెలంగాణ, ఎపి టాక్స్‌లక్ష్యం రూ.60,485 కోట్లు

తెలంగాణ, ఎపి టాక్స్‌లక్ష్యం రూ.60,485 కోట్లు హైదరాబాద్‌: 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో హైదరాబాదు రీజి యన్‌ ఆదాయపు పన్ను శాఖ వసూళ్లలో 22శాతం వృద్ధి సాధించిందని, ప్రస్తుత

Read more