ధ్వంసమైన ఆస్తుల విలువను సంస్థ నుంచే వసూలు చేయాలని ఆదేశాలు

డేరా సచ్ఛా సౌదా చీఫ్ గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ ను పంచకుల కోర్టు దోషిగా నిర్ధారించిన అనంతరం ఆ సంస్ధ కార్యకర్తలు, గుర్మీత్ సింగ్ అనుచరులు

Read more