టోర్నడో బీభత్సం, 14మంది మృతి

బ్యూరీగార్డ్‌: అమెరికాలోని ఆలబామా రాష్ట్రంలో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. తుపాను ప్రభావంతో అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యా. ఇళ్లు కూలిపోయాయి, వందల సంఖ్యలో చెట్లు నేలకూలాయి. టోర్నడో ధాటికి

Read more