ఏపిలో నేటి రాత్రి అన్న క్యాంటీన్లు మూత

విశాఖపట్నం: ఏపిలో ఈరోజు రాత్రి అన్న క్యాంటీన్లలో భోజనం సరఫరా ఉండదని అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్‌ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఆర్థిక సంవత్సరానికి చివరి పనిదినం కావడంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు

Read more