గర్భంలోని శిశువులకు కరోనా వైరస్ సోకదు

చైనా వర్శిటీ అధ్యయనంలో వెల్లడి..వూహాన్ లో నలుగురు గర్భవతులను పరీక్షించిన శాస్త్రవేత్తలు చైనా: కరోనా మహమ్మారి తల్లి గర్భంలోని శిశువులకు సోకదని చైనాకు చెందిన ఓ యూనివర్శిటీ

Read more