అక్రమ చొరబాటుదారులను పట్టిస్తే ..రూ.5వేలు

ప్రకటించిన చైనా అధికారులు చైనా: దేశంలో కరోనాను నివారించాం. అని గత కోన్ని రోజలుగా చెబుతున్న అధికారులకు కొత్త తలనోప్పి చుట్టుకుంది. తగ్గిందనుకున్న వైరస్‌ మళ్లి పుంజుకుంటుంది.

Read more