ఇలాంటి ఆరోపణలను క్రూరమైనవిగా న్యాయస్థానాలు పరిగణించాలి

దంపతుల్లో ఒకరు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారని రెండో వారు ఆరోపించడంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు! న్యూఢిల్లీ : ఇటీవలి వైవాహిక బంధాలుకాలంలో చాలా బలహీనంగా మారుతున్నాయి.

Read more