అడ్డగోలుగా అక్రమ కట్టడాలు

లోయర్‌ టాంక్‌ బండ్‌ మార్గంలో జి+4 అంతస్థులో నిర్మాణం సెట్‌బాక్‌ లేకుండా చకచక పనులు హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ మహానగర పాలక సంస్థ పరిధిలో అక్రమ కట్టడాలకు అడ్డూ

Read more