కారులోకి వెళ్ళే లోపు వారికి వారే సెల్ఫీలు

ఈరోజు ఉదయం ముంబాయ్ లో ఒక చోటికి వచ్చింది ఇలియానా. వెంటనే ఆమె పసుపు రంగు ఆడీ కారును.. అలాగే ఆమెను గుర్తుపట్టేశారు ఆకతాయిలు. పక్కనే ఇలియాన

Read more