నగరంలో ఖరగ్‌పూర్‌ ఐఐటి పరిశోధనాకేంద్రం

ఖరగ్‌పూర్‌: మహానగరంలో మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పరిశోధనాత్మక సంస్థ ఏర్పాటు కానుంది. హైదరాబాద్‌లోని రీసెర్బ్‌ పార్కులో 20 ఎకరాల విస్తీరంలో ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌ పరిశోధనాకేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటుంది. అయితే

Read more