ఐఐటి హైదరాబాద్‌ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిభ

లిథియం ఇయాన్‌ బ్యాటరీలకు మరింతశక్తి ఐఐటి హైదరాబాద్‌ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిభ హైదరాబాద్‌: లిథియం ఇయాన్‌ బ్యాటరీల్లో మరింత కొత్త శక్తినిచ్చే సాంద్రతకలిగిన బ్యాంటరీలను ఐఐటి హైదరాబాద్‌ శాస్త్రవేత్తలురూపకల్పనచేసారు

Read more