పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధికి కేపిటల్‌గూడ్స్‌ కీలకం!

న్యూఢిల్లీ: భారత పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిసూచీ డిసెంబరునెలలో 7.1శాతంగా నమోదయింది. అంతకుముందు నవంబరునెలతో పోలిస్తే కొంతమేర తగ్గింది. ఇక గత ఏడాది డిసెంబరునెలలో అయితే 2.4శాతం మాత్రమే నమోదయింది.

Read more

పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధికి కేపిటల్‌గూడ్స్‌ కీలకం!

న్యూఢిల్లీ: భారత పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిసూచీ డిసెంబరునెలలో 7.1శాతంగా నమోదయింది. అంతకుముందు నవంబరునెలతో పోలిస్తే కొంతమేర తగ్గింది. ఇక గత ఏడాది డిసెంబరునెలలో అయితే 2.4శాతం మాత్రమే నమోదయింది.

Read more