చెలి చిట్కాలు

చెలి చిట్కాలు బంగాళాదుంపల ముక్కలతో చిప్స్‌ చేసేప్పుడు ముక్కలను ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు కలిపిన నీటిలో కొద్దిసేపు నాననిచ్చి పొడి టవల్‌తో అద్ది వేయించండి. అప్పుడు ఆ

Read more