చెలి కానుక

చెలి కానుక చిప్స్‌,పూరీల్లాంటివి వేయిస్తే అవి కరకరలాడేలా ఉండాలంటే న్యూస్‌పేపర్‌ ఉంచిన బేసిన్‌లాంటి పాత్రలో వాటిని వేయాలి. పేపర్‌ ఎక్కువగా ఉండే నూనెని పీల్చుకుని మెత్తగా అవకుండా

Read more