స్టఫ్డ్‌ ఇడ్లీలు

స్టఫ్డ్‌ ఇడ్లీలు కావలసినవి బొంబాయిరవ్వ-రెండు కప్పులు పుల్లనిపెరుగు-కప్పు, ఉప్పు-అర టేబుల్‌స్పూన్‌ వంటసోడా-అర టేబుల్‌స్పూన్‌ స్టఫ్ఫింగ్‌ కోసం: ఆలూ-రెండు, బఠాణీలు-కప్పు,. ఉప్పు-అర టేబుల్‌స్పూన్‌ పసుపు-చిటికెడు, ధనియాలపొడి-అర టేబుల్‌స్పూన్‌ నూనె-రెండు

Read more