ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశం

ఉన్నతస్థాయి విచారణకు ఆదేశం బెంగళూరు: బెంగళూరు పరప్పణ అగ్రహార జైలులో అక్రమాలు జరుగుతున్నట్టు ఆరోపణలను సిఎం సిద్ధా రామయ్య తీవ్రంగా స్పందించారు.. దీనిపై ఉన్నతస్థాయి అధికారులతో విచారణకు

Read more