కొత్త పార్టీని స్థాపించిన మాజీ మిలిటరీ చీఫ్‌ బెన్నీ

గాజా: ఇజ్రాయిల్‌ మాజీ సైనికాధికారి బెన్నీ గాంజ్‌ కొత్త పార్టీని స్థాపించారు. దీంతో వచ్చే సంవత్సరం జరగనున్న పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల్లో ఆదేశ ప్రధాని బెంజిమణ నెతానూన్యకు తీవ్ర

Read more