పౌష్టికాహారంతో జ్ఞాపకశక్తి మెరుగు

పౌష్టికాహారంతో జ్ఞాపకశక్తి మెరుగు తాళాలు ఎక్కడ పెట్టారో గుర్తుకు రాకపోవడం, పచారీ దుకాణానికి వెళ్లిన తరువాత కొనాల్సినవి తట్టకపోవడం, సంభాషణ మధ్యలో పక్కింటి ఆసామీ పేరు స్ఫురణకు

Read more