ఐడియా పోస్టుపెయిడ్‌కు 1జిబి డేటా

ఐడియా పోస్టుపెయిడ్‌కు 1జిబి డేటా హైదరాబాద్‌: టెలికాంరంగంలో నడుస్తున్న టారిఫ్‌ వార్‌లో ఐడియా కూడా ముందుకువచ్చింది. ప్రతి కొత్త పోస్టుపెయిడ్‌ ప్యాక్‌లో రోజుకు వన్‌జిబి డేటా ఇస్తున్నట్లు

Read more