17 ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో ఐసియులు

17 ఏరియా  ఆసుపత్రుల్లో ఐసియులు హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో ఐసియుల ఏర్పాటకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.. రాష్ట్రంలోని 17 ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో ఐసియులను ఏర్పాటు చేయనుంది..

Read more