యూర‌ప్‌లో హిమ‌పాతం.. స్తంభించిన జ‌న‌జీవ‌నం

  లండన్ : యూరోప్‌లో మంచు తుఫాన్ బీభత్సం సృష్టిస్తున్నది. అనేక దేశాలు గజగజ వణికిపోతున్నాయి. సబ్ జీరో ఉష్ణోగ్రతలు ఆ ఖండంలో సుమారు 55 మంది

Read more