పన్ను చెల్లింపుదారులకు కేంద్రం మరో అవకాశం

న్యూఢిల్లీ: పన్ను చెల్లింపుదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఆదాయపు పన్ను నేరాల కాంపౌండింగ్‌కు కల్పించిన ప్రత్యేక అవకాశాన్ని మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు

Read more

సిఎ సంస్థ ఉండగా ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఎ ఎందుకు?

సిఎ సంస్థ ఉండగా ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఎ ఎందుకు? న్యూఢిల్లీ: భారతీయ ఛార్టెడ్‌ అకౌంటెంట్ల సంస్థకు ప్రత్యేకించి పర్యవేక్షణ అధికార సంస్థ అవసరం లేదని ఐసిఎఐ కొత్త అధ్యక్షుడు నీలేష్‌

Read more