సిఎ సంస్థ ఉండగా ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఎ ఎందుకు?

సిఎ సంస్థ ఉండగా ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఎ ఎందుకు? న్యూఢిల్లీ: భారతీయ ఛార్టెడ్‌ అకౌంటెంట్ల సంస్థకు ప్రత్యేకించి పర్యవేక్షణ అధికార సంస్థ అవసరం లేదని ఐసిఎఐ కొత్త అధ్యక్షుడు నీలేష్‌

Read more