అధికారులపై అట్రాసిటీ కేసు

అధికారులపై అట్రాసిటీ కేసు ఎ-1గా సాంఘిక సంక్షేమశాఖ డిడి, ఎ-2గా జిల్లా కలెక్టర్‌ పరిహారం చెల్లింపులో తీవ్ర జాప్యం డిడి సెక్షన్లు మార్చారన్న ఆరోపణ కోర్టును ఆశ్రయించిన

Read more