పలువురు ఐఎఎస్‌లకు పదోన్నతులు

పలువురు ఐఎఎస్‌లకు పదోన్నతులు అమరావతి: ఎపి రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న పలువురు ఐఎఎస్‌ అధి కారులకు పదోన్నతులు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభు త్వం నిర్ణయించింది. ఈమేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ

Read more