ఎపి, తెలంగాణ మార్కెట్‌ విస్తరిస్తున్న ఐటెల్‌

ఎపి, తెలంగాణ మార్కెట్‌ విస్తరిస్తున్న ఐటెల్‌ హైదరాబాద్‌, నవంబరు 24: దేశీయ తయారీ మెబైల్‌ కంపెనీ ఐటెల్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తెలంగాణల్లో మార్కెట్‌నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించింది. మొదటిదశ లోనే మంచి

Read more