తొలిమహిళా గణితవేత్త

తెలుసుకోండి తొలిమహిళా గణితవేత్త ప్రపంచంలో కొందరు ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్ర వేత్తల్ని గురించి తెలుసుకుందాము. తొలి మహిళా గణితవేత్త అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన హైపటియ. 5వ శతాబ్దానికి చెందిన

Read more