భాగ్యనగరంలో కనువిందు చేసిన రంగురంగుల సూర్యుడు

అరుదైన దృశ్యాన్ని సెల్ ఫోన్ కెమెరాల్లో బంధించిన సిటీవాసులు Hyderabad: భాగ్యనగరంలో నింగిన ఓ అద్భుత దృశ్యం కనిపించింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం సూర్యుడిని కప్పేస్తూ ఇంద్రధనుస్సు తరహాలో

Read more