ఆగస్టు నెలలో రూ.2661.28 కోట్ల ఆదాయం

ఆగస్టు నెలలో రూ.2661.28 కోట్ల ఆదాయం తెలంగాణ: ఆగస్టు నెలలో రూ.2661.28 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపింది. పెట్రోలు ఉత్పత్తుల ద్వారా రూ.682.69 కోట్ల

Read more